Aktuality

Uskutočnila sa konferencia FMK: Quo Vadis Masmédiá a Marketing 2022

Dňa 7.4.2022 sa uskutočnila online konferencia Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvom Quo Vadis: UPloadS and DOWNloadS of Digital Age, určená pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Doktorandi, mladí vedeckí pracovníci a pozvaní spíkri sa pokúsili objasniť problematiku súznenia človeka a technológií v digitálnej dobe. Súčasnosť je špecifická doposiaľ nepoznanou rýchlosťou prenosu informácií, ktorá nás vo významnej miere formuje. Naše každodenné bytie sa presunulo do digitálneho priestoru, v ktorom sme nielen prijímatelia, ale aj autori mediálnych obsahov. Následkom je čoraz zreteľnejšia konvergencia človeka a informačných technológií.

Stream z konferencie bol zdieľaný LIVE na Facebooku aj na youtube kanáli FMK TV. Všetky prijaté príspevky v slovenskom aj anglickom jazyku budú publikované v zborníku z konferencie. Príspevky v zborníku v anglickom jazyku budú zaslané na indexáciu do medzinárodných vedeckých databáz, v slovenskom jazyku budú zaslané na indexáciu do Google Scholar.

Zdroj: http://www.fmk.sk

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 8.4.2022
Dátum aktualizácie: 11.4.2022