Aktuality

FPV UCM – odborný seminár Vysoké školstvo a prax

Fakulta prírodných vied UCM organizuje 20. apríla 2022 na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave odborný seminár s názvom Vysoké školstvo a prax - vzdelávanie a výskum/zamestnanie a prax.

Podujatie je organizované v rámci riešenia projektu Interreg V-A SK-CZ, č. 304011U405  - Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno- technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastiach.
Cieľom je vytvoriť komunikačný priestor pre prenos skúseností a pre diskusiu o možnostiach spolupráce vysokých škôl so zamestnávateľmi za účelom zvyšovania kvality štúdia s ohľadom na požiadavky praxe a pracovného trhu a nadviazanie spolupráce v oblasti vedy a výskumu.
Na  podujatí  budú odprednášané prezentácie zamerané na predstavenie študijných programov, vedecko-výskumného zázemia a spolupráce s praxou na pracoviskách Fakulty prírodných vied UCM v Trnave a Fakulty chemickej VUT v Brně ako vedúceho partnera, resp. hlavného cezhraničného partnera projektu Interreg V-A SK-CZ.

Zdroj: FPV UCM

Pozvánka

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 11.4.2022