Aktuality

Zasadnutie Vedeckej rady UCM

Dňa 26. apríla 2022 sa uskutočnilo rokovanie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde okrem iných bodov rokovania, boli odovzdané dekréty novým členom Vedeckej rady UCM v Trnave, dekanke Filozofickej fakulty UCM v Trnave, doc. Mgr. Mariane Sirotovej, PhD. a dekanovi Fakulty zdravotníckych vied UCM v Trnave, prof. MUDr. Ľudovítovi Gašparovi, CSc.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 28.4.2022