Aktuality

Výsledky z volieb do ŠRVŠ

Dňa 28. apríla sa v čase od 8:00 do 13:00 hod. uskutočnili voľby delegátov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024.

Vo voľbách si študenti UCM volili troch (3) delegátov do ŠRVŠ za UCM v Trnave.
Z celového počtu oprávnených voličov 5584 bolo vo voľbách odovzdaných 60 hlasovacích lístkov. Platných bolo všetkých 60 hlasovacích lístkov.

Kandidáti na delegátov UCM v ŠRVŠ získali nasledovný počet hlasov:

 1. Viktória Borisová (IM) - 38
 2. Nina Kališová (FMK) - 41
 3. Laura Kladivíková (FPV) - 9
 4. Karin Lepetová (FSV) - 33
 5. Bc. Štefan Víg (FSV) - 2
 6. Peter Vojtík (FF) - 14
   

Na základe výsledkov volieb boli zvolení traja delegáti s najvyšším počtom získaných hlasov, ktorými sú:

 1. Nina Kališová (FMK)
 2. Viktória Borisová (IM)
 3. Karin Lepetová (FSV)

Za náhradníkov boli na základe počtu získaných hlasov určení kandidáti v nasledujúcom poradí:

 1. Peter Vojtík (FF)
 2. Laura Kladivíková (FPV)
 3. Bc. Štefan Víg (FSV)
   

Predseda volebnej komisie:
Mgr. Igor Cintula                 

Členovia volebnej komisie:
Bc. Majka Šimonová
Andrea Kolenová
Dominika Miklovičová
Radka Brilská

Zápisnica z volieb do ŠRVŠ

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 29.4.2022
Dátum aktualizácie: 4.5.2022