Aktuality

Štúrovo pero 2022 - ocenenie pre Attelier

V dňoch 22. a 23. apríla 2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie 28. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2022 v rámci XXXV. ročníka Štúrovho Zvolena.

Hosťami boli Jaroslav Naď, minister obrany SR; Natália Milanová, ministerka kultúry SR; Mgr. art. Roman Malatinec, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja; Ferdinand Tisovič, Literárny fond; Ing. Lenka Balkovičová, primátorka Mesta Zvolen a ďalší hostia.

Do tohto ročníka sa prihlásilo 44 stredoškolských a 5 vysokoškolských časopisov, 16 online projektov. Novinárske príspevky zaslalo 41 stredoškolákov (123 prác) a 15 vysokoškolákov. O Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne, za rubriky napomáhajúce zvyšovaniu finančnej gramotnosti na stredných školách, sa uchádzalo 9 stredoškolských časopisov.

VÝSLEDKY

Kategória VŠ časopisov:
Prvé miesto a zároveň aj hlavnú cenu Nadácie Čisté slovo – Zlaté Štúrovo pero získal:
ATTELIÉR – časopis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Časopis sa vyznačuje kvalitnou a miestami priam profesionálnou žurnalistikou. Grafické spracovanie je vysoko nadštandardné a zároveň ako jediní pravidelne využívajú kultivovanú infografiku ako integrálnu súčasť obsahu.

Kategória jednotlivcov – novinárske príspevky vysokoškolákov:
Prvé miesto - Cenu ministerky kultúry a Cenu Literárneho fondu získala:

Šimona Tomková - FMK UCM Trnava – za kvalitné spracovanie rôznorodých tém od protipandemických opatrení v ZŠ až v Stropkove, cez nesystémové riešenia pomoci nevidiacim až po rozhovor o násilí na ženách.

Tretie miesto - Cenu ministerky kultúry a Cenu Literárneho fondu získala:

Katarína Rendošová – FMK UCM Trnava
- za sériu remeselne kvalitne zvládnutých rôznorodých žánrov – od vyargumentovaného komentára, publicistký príspevok o nebezpečnosti takzvaného long-covid a nakoniec po rozhovor o vzdelávacom systéme Monetessori.

Prémia ministerky kultúry a Literárneho fondu:

Viktória Revajová – FMK UCM Trnava - za sériu nadštandardných rozhovorov so sociológmi a filozofom na závažné spoločenské témy o príčinách extrémizmu, násilných prejavoch, či intolerancie.

Kategória online žurnalistiky:
Prvé miesto získal web attelier.sk z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý má dlhodobo vysokú úroveň a prichádza so stále novými nápadmi. Redakcia si udržiava svoju kvalitu vďaka dobre zorganizovanému redakčnému tímu a profesionálnej editorskej práci.

Druhé miesto získal podcast s názvom Podcastt a podcast REČ O, oba z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Oba projekty sa približujú profesionálnej žurnalistike, nastoľujú aktuálne a dôležité spoločenské témy, ktoré rozoberajú do väčšej hĺbky. 

Gratulujeme a tešíme sa z úspechov študentov a ich pedagógov.
Prajeme v mene Vedenia UCM a všetkých kolegov i študentov veľa nápadov, vytrvalosti a entuziazmu do ďalšieho obdobia.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 4.5.2022
Dátum aktualizácie: 5.5.2022