Aktuality

Odovzdanie menovacích dekrétov

Na Kolégiu rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 10.5.2022 boli odovzdané menovacie dekréty dekanke Fakulty prírodných vied UCM - doc. RNDr. Ivete Dirgovej Luptákovej, PhD. a riaditeľovi Inštitútu manažmentu UCM – doc. PhDr. Michalovi Lukáčovi, PhD.

Na základe návrhu Akademického senátu Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vymenovanie dekana Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zo dňa 17. marca 2022, v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, menoval rektor univerzity p. dekanku na obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 23.mája 2022.

Doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD. si prevzal menovací dekrét na pozíciu riaditeľa Inštitútu manažmentu UCM na funkčné obdobie 4 roky s účinnosťou od 1. mája 2022, v zmysle § 2 ods. 2 Organizačného poriadku Inštitútu manažmentu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

P. dekanke i p. riaditeľovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nových pracovných pozíciách.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 11.5.2022