Aktuality

Do funkcie nastúpila rektorka prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Rektorkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, s účinnosťou od 22.mája 2022, vymenovaná: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Pani rektorke prajeme v novej pozícii veľa úspechov a správnych rozhodnutí.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 23.5.2022
Dátum aktualizácie: 19.7.2022