Aktuality

Terénny výskum našich etnológov v Argentíne

V dňoch 28. apríla – 14. mája 2022 naši kolegovia prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. a Mgr. Lukáš Kurajda, PhD., spolu s Mgr. art. Martinom Urbanom, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci riešenia projektu APVV 20-0263 Aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí etnických minorít: Slováci v Argentíne a Kanade, uskutočnili terénny výskum v prostredí slovenských, českých a československých komunít v Argentíne v lokalitách Buenos Aires a Berisso (provincia Buenos Aires), Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peňa (provincia Chaco).

Cieľom terénneho výskumu bolo získať informácie o aktuálnom stave skúmanej problematiky v uvedených lokalitách/komunitách, vytvoriť širšie kontakty k ďalšiemu výskumu, identifikovať potreby a oboznámiť sa s perspektívami rozvoja miestnych spolkov, zvýšiť kvalitu ich kultúrno-umeleckej činnosti a kľúčových ľudských zdrojov.
Súčasťou pracovnej cesty bolo aj vytvorenie spolupráce s Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAust) v Presidencia Roque Sáenz Peňa na úrovni vedenia univerzít a to vo viacerých oblastiach. Za úspešný priebeh terénneho výskumu a nadviazanie medziuniverzitnej spolupráce patrí vďaka mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi SR v Argentíne s akreditáciou v Bolívii, Čile, Paraguaji, Peru a Uruguaji, Rastislavovi Hindickému. Tešíme sa ďalšie výskumy, výstupy a plnenie cieľov projektu.

Fotogaléria

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 1.6.2022