Aktuality

Slávnostné promócie absolventov – harmonogram

Vážené absolventky a absolventi,
srdečne blahoželáme k úspešnému ukončeniu štúdia.

Diplom Vám bude v zmysle vnútorných predpisov UCM v Trnave odovzdaný na slávnostnej promócii.
Slávnostné promócie absolventov sú akademická slávnosť, počas ktorej absolventi skladajú sľub a preberajú si z rúk akademických funkcionárov Diplom o absolvovaní štúdia a Dodatok k diplomu.

Veríme, že sa Vám naďalej bude dariť a budete šíriť dobré meno Vašej Alma mater – Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Ešte raz gratulujeme a prajeme veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Harmonogram slávnostných promócií

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 7.6.2022