Aktuality

Slávnostné oceňovanie učiteľov francúzskeho jazyka na pôde UCM

Dňa 08. júna 2022 sa v Aule Jozefa Matúša Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo podujatie Slávnostné oceňovanie učiteľov francúzskeho jazyka pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny.

Organizátormi tohto podujatia boli Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou rektorky UCM v Trnave, prof. Mgr. Katarínou Slobodovou Novákovou, PhD., ktorú zastúpila doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. poverená funkciou prorektorky pre vonkajšie vzťahy. P. prorektorka účastníkov pozdravila krátkym príhovorom v mene vedenia UCM „Ako hosťujúca inštitúcia Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny prejavujeme rešpekt a úctu k pedagogičkám a pedagógom,  ktorí prejavili silnú ochotu venovať svoj potenciál a čas mladým nadšenom francúzskeho jazyka. Vzdelávanie cudzích jazykov vychádza z reálií a jazykovej rozmanitosti Európy a iných častí sveta. Umožňuje využívať potenciál mladých ľudí k poznávaniu iných kultúr.  V súčasnej dobe globálneho sveta je pozitívny postoj k jazykovej rozmanitosti nesmierne dôležitý. Cudzí jazyk je vždy nástrojom pre získavanie nových poznatkov, skúseností a zručností, ktoré obohatia jednotlivca, komunitu aj spoločnosť. Je preto prioritou UCM naďalej podporovať jazykové vzdelávanie mladých generácií, ale aj oceniť tých, ktorí ho zabezpečujú. Pedagogičky a  pedagógovia cudzích jazykov totiž nepriamo, ale o to silnejšie prispievajú k ukotveniu princípov rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva na Slovensku, v zmysle priorít celej Európy.“

Nominovaní učitelia  (v počte 51) tvoria elitu učiteľov francúzskeho jazyka. Počas 30 rokov prispievali konkrétnym a intenzívnym spôsobom k rozširovaniu francúzskeho jazyka a literatúry alebo jazyka a kultúry v regióne, v národnom či medzinárodnom kontexte.

Ceny pre laureátov v podobe bronzových, strieborných a zlatých medailí odovzdávali prezidentka Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny, doc. Mgr. Jana Bírová, PhD, spolu s regionálnym riaditeľom kancelárie Frankofónnej univerzitnej agentúry pre strednú a východnú Európu, prof. Mohamedom Ketataom. Ocenené učiteľky a učitelia taktiež dostali ďakovné listy  dekanky Filozofickej fakulty UCM, doc. Mgr. Mariany Sirotovej, PhD. a poukážky od odbornej referentky pre predmetové olympiády a postupové súťaž z IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Mgr. Alexandry Pačutovej.

O hudobné spestrenie podujatia sa postarala Kristína Krajčíková, absolútna víťazka Spievam po francúzsky 2022 z Gymnázia Jána Hollého v Trnave.

Oceneným laureátom srdečne blahoželáme k úspechu, ďakujeme za ich prácu a  dosiahnuté výsledky. Veríme, že ocenenia budú motivovať aj mladších kolegov. Prajeme veľa úspechov v osobnom aj profesionálnom živote.

Fotogaléria

Tlačová správa

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 10.6.2022