Aktuality

Konferencia Ochrana ovzdušia 2022

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie OCHRANA OVZDUŠIA 2022.

Pripravený je hodnotný program v rámci vybraných tém, ktoré súvisia s aktuálnou problematikou v oblasti ochrany ovzdušia. Konferencia je určená pre firmy pôsobiace v tejto oblasti a zástupcov štátnej správy a verejnej správy, univerzít, ako aj pre expertov, aby si navzájom mohli vymeniť skúsenosti a prediskutovať aktuálne problémy.

Organizátori:

  • Kongres STUDIO, spol. s r.o.
  • Ministerstvo životného prostredia SR
  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Slovenská inšpekcia životného prostredia
  • Slovenský hydrometeorologický ústav
  • Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
  • Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno, ČR
  • European Science and Research Institute (ESRI), Zvolen, SR
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, SR

TERMÍN A MIESTO KONANIA:
23. – 25. november 2022
Štrbské Pleso, Hotel Patria****
Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština

Uzávierka prihlášok:
5. september 2022
Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné poslať e-mailom alebo je možné využiť on-line prihlášku na http://www.kongres-studio.sk.

PUBLIKÁCIA PRÍSPEVKOV:
Príspevky prezentované na konferencii budú publikované v originálnom (rokovacom) jazyku v recenzovanom zborníku, ktorý bude súčasťou konferenčného balíčka pre účastníkov.

SEKCIA ODBORNÝCH POSTEROV PRE DOKTORANDOV VYSOKÝCH ŠKÔL:
Priestor vyčlenený pre vystavenie aj publikáciu odborných posterov s tématikou ochrany ovzdušia umožní prezentáciu poznatkov doktorandov vysokých škôl s možnosťou ich publikácie v recenzovanom zborníku.

Pozvánka PDF

Prihláška PDF

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 24.6.2022