Aktuality

Pripomenuli sme si sviatok svätých Cyrila a Metoda

5. júla je v Slovenskej republike Štátny Sviatok sv. Cyrila a Metoda na počesť kresťanských vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda. Duchovný odkaz vierozvestov a patrónov Európy je silný aj v súčasnosti. Konštantín (Cyril) a Metod sú zdrojom nábožnosti, solidarity a slovanskej vzájomnosti, najmä pre Slovákov, Moravanov, Čechov, Bulharov i Macedóncov.

Vedenie UCM v Trnave si pripomenulo výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Zástupcovia vedenia doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., prof. PhDr. Ladislav Lenovský PhD. a Mgr. Andrej Brník, PhD. si symbolicky uctili ich pamiatku kladením venca k súsošiu sv. Cyrila a Metoda umiestneného pred hlavnou budovou našej univerzity na Nám. J. Herdu č. 2 v Trnave.

Posolstvo sv. Cyrila a Metoda

Fotogaléria

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 19.7.2022