Aktuality

Nový poverený prorektor pre vzdelávanie - doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. bol s účinnosťou od 1. júla 2022 poverený výkonom funkcie prorektora pre vzdelávanie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Menovací dekrét mu odovzdala štatutárna zástupkyňa rektorky UCM doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. na zasadnutí Vedenia UCM dňa 4. júla 2022. 

Poverenému prorektorovi želáme veľa úspechov v novej funkcii.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 19.7.2022