Aktuality

Odovzdanie docentských dekrétov

Dňa 8. augusta 2022, rektorka UCM v Trnave, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., odovzdala dekréty o udelení titulu docentka pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania Cudzie jazyky a kultúry, doc. Mgr. Gabriele Chmelíkovej, PhD. a doc. PhDr. Kataríne Welnitzovej, PhD. z Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Obhajoby habilitačných prác sa konali dňa 27. júna 2022 a vo Vedeckej rade FF UCM v Trnava boli schválené dňa 30. júna 2022.

Novým docentkám srdečne blahoželáme.

Fotogaléria

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 9.8.2022