Aktuality

Pracovné rokovanie na pôde Univerzity Palackého v Olomouci

Rektorka UCM prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. a prorektor pre kvalitu a vedu prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. sa stretli na pôde Univerzity Palackého v Olomouci (Česká republika) s rektorom Univerzity Palackého prof. MUDr. Martinom Procházkom, Ph.D. a prorektorom pro internacionalizáciu Jiřím Stavovčíkom, B.A., MBA.

Na spoločnom pracovnom rokovaní komunikovali o projektovej spolupráci na podporu vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokého školstva a tiež o možnostiach užšej inštitucionálnej spolupráce v oblasti internacionalizácie.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 18.8.2022
Dátum aktualizácie: 2.9.2022