Aktuality

Otvorenie akademického roka a inaugurácia rektorky UCM v Trnave – pozvánka

Predseda Akademického senátu UCM doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
a
rektorka univerzity prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
si Vás dovoľujú pozvať na

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2022/23
A
INAUGURÁCIU REKTORKY UNIVERZITY SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

PROF. MGR. KATARÍNY SLOBODOVEJ NOVÁKOVEJ, PHD.

Slávnostné podujatie bude spojené s oslavou 25. výročia  vzniku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Program:

I. časť –        Otvorenie akademického roka na univerzite
II.časť –        Inaugurácia novej rektorky UCM v Trnave
III.časť –       25. výročie založenia UCM v Trnave

Súčasťou podujatia bude i odovzdávanie ocenení – Plakety Jána Sambucusa a Cien rektorky UCM pre študentov, absolventov, zamestnancov a spolupracujúce inštitúcie.

Podujatie sa uskutoční 19. septembra 2022 o 11.00 hod. v Aule Jozefa Matúša v priestoroch univerzity na Bučianskej ul. 4/A v Trnave.

Pozvánka na stiahnutie

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 7.9.2022