Aktuality

PROJEKT ERASMUS + BOL KLASIFIKOVANÝ AKO PRÍKLAD DOBREJ PRAXE

Národná agentúra programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu ocenila realizáciu projektu UCM č. 2019-1-SK01-KA103-060045 pre mobility študentov a zamestnancov v partnerských krajinách, a zaradila ho medzi príklady dobrej praxe.

Projekt bol hodnotený počtom bodov 98 z celkového maximálneho počtu 100. Pozitívne hodnotenie projektu vychádza z ocenenia racionálneho prístupu oddelenia vonkajších vzťahov k manažovaniu grantu a počtov mobilít, kvalitnej propagácie alternatívneho spôsobu realizácie mobilít v pandemickom období a úpravy procesov smerujúcej k zvýšeniu efektivity administratívy.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Simona Štefíčková
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov UCM
Dátum vloženia: 7.9.2022