Aktuality

Harmonogram promócií

Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventov bakalárskeho, magisterského, doktorandského a doktorského štúdia v akademickom roku 2021/2022.

5. októbra 2022
FMK UCM, 5 skupín, od 7,30 hod. do  17,30 hod.

Miesto konania: Trnava, Aula UCM, Bučianska ul. 

1. skupina    od 7,30 hod do 9,30 hod. (Mgr. Bc.) – FMK  cca. 68 abs.
denné a externé štúdium
KOMU MgD, KOMU MgE, MARK MgD, MARK MgE, KOMU BcD (A – J), TEDI BcE

nácvik od 7,30 hod. do 8,30 hod. – akademickí funkcionári o 8,15 hod.
začiatok promočného aktu  8,30 hod.

2. skupina    od 9,30 hod. do 11,30 hod. (Mgr., Bc.) – FMK cca. 72  abs.
denné a externé štúdium
TEDI MgD, TEDI MgE, KOMU BcD (K – R), AMES BcD, VZME BcD
nácvik od 9,30 hod. do 10,30 hod. – akademickí funkcionári o 10,15 hod. začiatok promočného aktu  10,30 hod.

3. skupina    od 11,30 hod. do 13,30 hod. (Bc.) – FMK cca. 68  abs.
denné a externé štúdium
KOMU BcD (S – Ž), TEDI BcD, KOMU BcE
nácvik od 11,30 hod. do 12,30 hod. – akademickí funkcionári o 12,15 hod.
začiatok promočného aktu  12,30 hod.

4. skupina    od 13,30 hod do 15,30 hod. (Bc.) – FMK  cca 72 abs.
denné a externé štúdium
MARK BcD (P – Ž), MARK BcE
nácvik od 13,30 hod. do 14,30 hod. – akademickí funkcionári o 14,15 hod.
začiatok promočného aktu  14,30 hod.

5. skupina    od 15,30 hod do 17,30 hod. (Bc.) – FMK  cca 61  abs.
denné a externé štúdium
MARK BcD (A – O)
nácvik od 15,30 hod. do 16,30 hod. – akademickí funkcionári o 16,15 hod.
začiatok promočného aktu  16,30 hod.   
                       

7. októbra 2022
FF UCM, FZV UCM, 1 skupina od 7,30 hod. do 9,30 hod
FSV UCM, 1 skupina od 9,30 hod. do 11,30 hod.
FPV UCM, 1 skupina od 11,30 hod. do 13,30 hod.
PhD. fakúlt UCM, 1 skupina od 13,30 hod. do 15,30 hod.
+ Doktori fakúlt UCM
Miesto konania: Trnava, Aula UCM, Bučianska ul. 

1. skupina od 7,30 hod do 9,30 hod. (Mgr. Bc.) – FF, FZV cca. 62 abs.
denné a externé štúdium
nácvik od 7,30 hod. do 8,30 hod. – akademickí funkcionári o 8,15 hod.
začiatok promočného aktu 8,30 hod.

2. skupina od 9,30 hod. do 11,30 hod. (Mgr., Bc.) – FSV cca. 50 abs.
denné a externé štúdium
nácvik od 9,30 hod. do 10,30 hod. – akademickí funkcionári o 10,15 hod.
začiatok promočného aktu 10,30 hod.

3. skupina od 11,30 hod. do 13,30 hod. (Mgr., Bc.) – FPV cca. 46 abs..
denné a externé štúdium
nácvik od 11,30 hod. do 12,30 hod. – akademickí funkcionári o 12,15 hod.
začiatok promočného aktu 12,30 hod.

4. skupina od 13,30 hod do 15,30 hod. (PhD. fak. UCM, PhDr., PaedDr., RNDr.)
cca 80 abs.
denné a externé štúdium
nácvik od 13,30 hod. do 14,30 hod. – akademickí funkcionári o 14,15 hod.
začiatok promočného aktu 14,30 hod.


V Trnave   12. septembra 2022                           prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.                                                                                                                         rektorka UCM

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
Zdroj: Rektorát UCM
Dátum vloženia: 13.9.2022
Dátum aktualizácie: 28.9.2022