Aktuality

UCM podporuje stanovisko SRK aj RVŠ SR

Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a predsedníctvo Akademického senátu UCM v Trnave podporujú stanoviská Slovenskej rektorskej konferencie a Rady vysokých škôl Slovenskej republiky, v ktorých upozorňujú na dlhodobo poddimenzované financovanie verejných vysokých škôl a enormne narastajúce ceny energií ohrozujúce nielen plnenie samotného poslania vysokých škôl, ale aj ich elementárnu prevádzku.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnava sa pripája k výzve, že v prípade nenaplnenia požiadaviek verejných vysokých škôl vyjadrených v stanovisku SRK zo dňa 13. 9. 2022 s názvom „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“, vysoké školy od 17. novembra 2022 zatvoria svoje brány a prestanú plniť svoje poslanie.

Vyhlásenie SRK

Vyhlásenie RVŠ SR

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., rektorka UCM v Trnave
Doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., predseda AS UCM v Trnave

V univerzitnom meste Trnava dňa 21. 9. 2022

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, PhD.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 22.9.2022