Aktuality

Zverejnenie zoznamu kandidátov na členov Správnej rady UCM v Trnave

Zverejnenie zoznamu kandidátov na členov Správnej rady UCM v Trnave v zmysle výzvy na predkladanie návrhov na kandidátov na členov SR UCM v Trnave (https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/3079/).

Navrhovaný kandidát (v abecednom poradí) Navrhovateľ - názov subjektu
1. Ing. Miroslav Benko RO Slovenského poľovníckeho zväzu Trnava
2. Prof. Ing. František Janíček, PhD. Zväz elektrotechnického priemyslu SR
3. Ing. Zuzana Juráková, MBA obec Špačince
4. PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH mesto Trnava
5. Doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD. Dominik Hrinkino, FPV UCM v Trnave
5. PhDr. Ing. Zdenko Pápay, MPH, DBA, PhD. obec Trakovice
6. Doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. Asociácia pracovného práva
7. Mgr. Jozef Viskupič Trnavský samosprávny kraj

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR boli do 17. 10. 2022 do 12.00 hod. doručené návrhy na kandidátov na členov SR UCM volených študentskou časťou AS UCM:

Navrhovaný kandidát (v abecednom poradí) Navrhovateľ - názov subjektu                       
1. Mgr. Michal Klembara Malý Berlín o. z.
2. Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. ICARST, n. o.

Organizačné zabezpečenie volieb kandidátov na členov SR UCM

Trnava, 3. 10. 2022
Oznam aktualizovaný 17. 10. 2022
Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.
Zdroj: AS UCM
Dátum vloženia: 4.10.2022
Dátum aktualizácie: 17.10.2022