Aktuality

Nová docentka a docenti si prevzali dekréty od rektorky UCM

Profesorka Katarína Slobodová Nováková ich po úspešnom habilitačnom konaní vo vedeckých radách fakúlt odovzdala 8. novembra 2022.

Titul docentka a docent získali:

PhDr. Martina Bocánová, PhD. z Filozofickej fakulty UCM
docentka pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania Etnológia
 
PhDr. Martin Priečko, PhD. z Filozofickej fakulty UCM
docent pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania Etnológia
 
RNDr. Vladimír Frišták, PhD. z Fakulty prírodných vied UCM
docent pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania Analytická chémia

Novým docentom a docentke srdečne blahoželáme.

Fotogaléria

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 8.11.2022
Dátum aktualizácie: 21.11.2022