Aktuality

Zúčastnite sa Národných informačných dní k programu Horizont Európa

Národné informačné dni k návrhom pracovných programov rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa na roky 2023 a 2024 sa uskutočnia online v dňoch 15. a 16. novembra 2022.

Podujatie s názvom začne o 9:00 a bude trvať približne do 14:40 hod. Jeho cieľom je predstaviť návrhy nových pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 a 2024. Témy výziev, misie či partnerstvá budú prezentované odbornej verejnosti, vedeckým a výskumným pracovníkom, inovátorom, kľúčovým stakeholderom, aktérom zo sféry priemyslu a ďalším aktérom zo súkromného sektora, ako aj všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o dianie v prostredí európskeho výskumu, vývoja a inovácií.

Podujatím vás budú sprevádzať jednotlivé národné kontaktné body zodpovedané za príslušnú oblasť Horizontu Európa. Vďaka nim sa dozviete, ako budú vyzerať nové pracovné programy a aj to, aké témy budú k dispozícii na podávanie projektových návrhov v najbližších dvoch rokoch. Zároveň vám predstavia možnosti aj vo výskumno-inovačných misiách EÚ a Európskych partnerstvách.

Horizont Európa je v poradí už deviatym rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie na obdobie rokov 2021 až 2027. Ide o doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii. Program bude podporovať témy a oblasti rozčlenené do troch hlavných pilierov – excelentná veda, globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a inovatívna Európa.

Na podujatie je potrebné vopred sa registrovať. Registrácia je už otvorená. Po registrácii vám príde automaticky email aj s linkom na online vysielanie. Starostlivo si tento email uchovajte.

Pozrite si program podujatia a prečítajte viac informácií na webe Mladí vedci SAV.

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 11.11.2022