Aktuality

Študenti, pridajte sa do medzinárodnej online diskusie

UCM spolupracuje na medzinárodnom podujatí Global Perspectives on Health and Social Care, kde sa pri prednáškach a diskusiách stretnú účastníci z Európy i USA.

Uskutoční sa online 15. a 16. novembra 2022 a zapojiť sa môžu aj študenti Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Pozrite si program podujatia a zaregistrujte sa na prednášky, ktoré vás zaujímajú. Podujatie je bezplatné, prvá z diskusií je dokonca určená výlučne pre študentov.

Okrem toho budú odborníci z viacerých svetových univerzít rozprávať na témy etiky v zdravotníctve či nerovnosti v prístupe k zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Jedným z prednášajúcich odborníkov je aj prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD., zakladateľ a riaditeľ Centra pre bioetiku na UCM.

Viac informácií nájdete na webstránke podujatia.

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
Zdroj: Oddelenie medzinárodných vzťahov
Dátum vloženia: 11.11.2022
Dátum aktualizácie: 14.11.2022