Aktuality

Profesor Roman Boča získal Cenu za vedu a techniku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Centrum vedecko-technických informácií SR odovzdalo 11. novembra 2022 prestížne ocenenie Cena za vedu a techniku.

Oceneným bol aj prof. Ing. Roman Boča, DrSc. z Fakulty prírodných vied UCM za celoživotný prínos do poznania a vzdelania, publikačnú činnosť svetového významu a jej medzinárodnú odozvu, ako aj vedeckú výchovu. Laureáti ocenenia patria medzi profesionálne a spoločensky najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života.

Profesor Boča sa vo svojom výskume venuje anorganickej chémii, kvantovej chémii a špecificky experimentálnej a teoretickej magnetochémii. Skúma nové javy na nových materiáloch a svoje výsledky vo vyše 350 pôvodných prácach publikoval prevažne v špičkových medzinárodných vedeckých časopisoch. Tieto práce sú citované viac ako 8000-krát.

Publikoval aj 20 vedeckých kníh vo svetových vydavateľstvách (Elsevier, Springer). Je zakladateľom vedeckej školy magnetochémie na STU v Bratislave a na UCM v Trnave. Má širokú medzinárodnú vedeckú spoluprácu a absolvoval rad vedeckých pobytov v Európe, Japonsku, USA a Kanade. Pôsobil aj ako hosťujúci profesor na Univerzite P. a M. Curie v Paríži. 

Profesor Boča bol tiež finalistom nedávneho ocenenia ESET Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku.

Všetky informácie o Týždni vedy a techniky 2022 sú dostupné na webovej stránke podujatia. 

Fotogaléria

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Dátum vloženia: 16.11.2022
Dátum aktualizácie: 29.11.2022