Aktuality

Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady UCM

Oznámenie o verejnom vypočutí kandidátov na členov Správnej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na funkčné obdobie 2022 - 2027:

Podľa ustanovenia § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v pondelok 21. novembra 2022 v čase od 13.00 do 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Z.03 na Námestí J. Herdu 2 v Trnave uskutoční verejné vypočutie kandidátov na členov
Správnej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na funkčné obdobie 2022-2027 zvolených Akademickým senátom UCM v Trnave.

Kandidáti zvolení AS UCM v Trnave:

  1. Prof. Ing. František Janíček, PhD.
  2. Mgr. Jozef Viskupič
  • Kandidáti na členov SR UCM budú vypočutí v abecednom poradí, resp. podľa oznámených časových možností, a to najskôr z nominácií MŠVVaŠ SR a následne z kandidátov zvolených AS UCM.
  • Kandidát má 5 minút na predstavenie sa pred auditórium (bez prezentácie). V rámci predstavenia sa odporúča venovať pozornosť týmto oblastiam: skúsenosti ovplyvňujúce výkon funkcie člena SR UCM, skúsenosť s vysokoškolským prostredím, motivácia k výkonu funkcie člena SR.
  • Následne budú nasledovať otázky na kandidátov týkajúce sa výkonu funkcie člena SR z akademickej obce a verejnosti.

Verejné vypočutie sa bude vysielať naživo na webovom sídle univerzity a riadi ho predseda Akademického senátu UCM.

Link na prenos: 
Otázky prostredníctvom aplikácie Slido

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.
Zdroj: AS UCM
Dátum vloženia: 16.11.2022
Dátum aktualizácie: 23.11.2022