Aktuality

UCM spoluorganizuje konferenciu o Ochrane ovzdušia

23. - 25. novembra 2022 sa v Hoteli Patria vo Vysokých Tatrách opäť uskutoční medzinárodná konferencia Ochrana ovzdušia - Air Protection, ktorú spoluorganizuje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Počas dlhoročnej existencie získala popularitu a významné miesto v odborných kruhoch. Na konferencii sa každoročne stretávajú zástupcovia štátnej a verejnej správy, univerzít a firiem pôsobiacich v tejto oblasti, ako aj experti, ktorí prezentujú svoje skúsenosti v rámci odborného programu konferencie.

Účastníci budú mať možnosť vypočuť si zaujímavé odborné prezentácie, získať nové poznatky a zapojiť sa do diskusie s kolegami, ktorí majú podobné problémy a skúsenosti v rámci odbornej praxe. Na podujatie okrem UCM pozývajú aj ďalší spoluorganizátori, medzi nimi Kongres STUDIO, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenský hydrometeorologický ústav a ďalší.

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: Ing. Darja Gabriška, PhD.
Dátum vloženia: 21.11.2022