Aktuality

Podujatie: Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácii

Národná kancelária Horizontu a Slovenská vesmírna kancelária organizujú dna 8. decembra 2022 v čase 09:00 – 12:30 hod. online podujatie Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácii v rámci EU.

Webinár bude zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitosti pre vesmírny sektor. Cieľovou skupinou webinára sú podniky, inovátori a výskumníci, ktorí majú záujem o účasť na výskumno-inovačných aktivitách v oblasti Vesmír. Webinár môže zaujať aj podniky a inovátorov, ktorí po prvýkrát zväzujú aplikovať svoje inovácie aj do tejto oblasti.

Podujatie je zamerané na predstavenie výskumno-inovačných príležitosti pre oblasť Vesmír, ktoré slovenským inovátorom a výskumníkom ponuka Európska únia, prostredníctvom programov Horizont Európa a Vesmírneho programu Únie.

Viac informácii a registráciu na podujatie nájdete na webe eraportal.sk.

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 29.11.2022
Dátum aktualizácie: 6.12.2022