Aktuality

Pracovné programy programu Horizont Európa na roky 2023-2024

Na webovej stránke Európskej komisie zverejnili pracovné programy v rámci programu Horizont Európa na najbližšie dva roky. Stanovujú možnosti financovania.

Jeden špecifický program v rámci programu Horizont Európa sa realizuje prostredníctvom: 

 • Hlavného pracovného programu:
  • Akcie Marie Skłodowska-Curie a výskumné infraštruktúry v rámci I. piliera
  • Všetky klastre v rámci II. piliera
  • Európske inovačné ekosystémy v rámci piliera III
  • Časť, ktorá rozširuje účasť a posilňuje Európsky výskumný priestor
 • Ostatných pracovných programov, ktoré pokrývajú:
  • Európska rada pre výskum (ERC)
  • Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC)
  • Európska rada pre inovácie (EIC)

Všetky dôležité informácie o pracovných programoch nájdete na webe Európskej komisie.

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 29.11.2022