Aktuality

Príďte na workshop o sociálnych inováciách na Slovensku

Už v stredu 7. decembra o 9:00 sa stretneme v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici so zástupcami výnimočného projektu Coworking Cvernovka.

Témou bezplatného workshopu pre všetkých študentov UCM sú sociálne inovácie. „Študentom a študentkám chceme predstaviť, čo to znamená v praxi, aby porozumeli ich chápaniu sociálnych inovácií v ich okolí a na Slovensku. Následne by sme radi so študentmi viedli diskusiu o tom, či vo svojom okolí vnímajú nejaké nedostatky a majú prípadné nápady ako ich riešiť," pozýva Viktória Malinčáková z Coworkingu Cvernovka.

Cieľom workshopu je zvýšiť povedomie o sociálnych inováciách a poukázať na ich dôležitý spoločenský dopad. Príďte sa dovzdelať o modernom spôsobe hľadania riešení pre súčasné sociálne problémy, ktoré sa týkajú každého z nás. 

V Coworkingu Cvernovka rozvíjajú mladých ľudí a dospelých v oblasti podnikateľských zručností a sociálnych inovácií a okrem iného sa usilujú o posilnenie postavenia žien v biznise. Viac o ich projektoch spojených so sociálnymi inováciami nájdete na webovej stránke.

Vložil: Šimona Tomková
Zdroj: Coworking Cvernovka
Dátum vloženia: 5.12.2022
Dátum aktualizácie: 8.12.2022