Aktuality

UCM udelí čestný titul Doctor honoris causa profesorovi Franzovi Renzovi

Univ.-Prof. Dr. techn. et rer. nat. habil. Dipl.-Ing. cand.-Ing. Franz Renz spolupracuje s UCM v Trnave na projektoch typu DAAD viac ako 10 rokov. Jeho multidisciplinárny rozsah vedomostí a výstupov ho zaraďuje medzi popredné osobnosti vedy nielen v Európe, ale aj vo svete. 

Spolupracuje s univerzitami v Rakúsku, Japonsku, Francúzsku, Poľsku, Slovensku a predovšetkým v Nemecku. Jeho publikácie sa nachádzajú v špičkových vedeckých periodikách, ako je Science a Angewandte Chemie.

Udelenie čestného titulu sa bude konať dňa 13. decembra 2022 o 13:00 hod. v Aule Jozefa Matúša v budove UCM na Bučianskej ulici v Trnave.

Brožúra


The university will award the honorary title Doctor honoris causa to Univ.-Prof. dr. technical et rer. nat. habil. Dipl.-Ing. Cand.-Ing. Franz RENZ

Prof. Renz has been cooperating with UCM in Trnava on DAAD-type projects for more than 10 years. His multidisciplinary range of knowledge and outputs places him among the leading personalities not only in Europe but also in the world. He cooperates with universities in Austria, Japan, France, Poland, Slovakia and, above all, in Germany. His publications appear in top scientific journals such as Science and Angewandte Chemie.

The awarding of the honorary degree will take place on December 13, 2022 at 1:00 p.m. in the Jozef Matúš Hall in the UCM building on Bučianská Street in Trnava.

Brochure

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 7.12.2022
Dátum aktualizácie: 12.12.2022