Aktuality

Medzinárodného týždňa zamestnancov na UCM sa zúčastnilo 6 krajín

Uplynulý týždeň sa v dňoch od 28. novembra 2022 do 1. decembra 2022 uskutočnil prvý ročník projektu UCM Staff Week 2022. Udalosť zorganizoval tím Oddelenia medzinárodných vzťahov (OMV) za aktívnej spoluúčasti jednotlivých fakúlt UCM a Inštitútu manažmentu.

28 účastníkov akcie z deviatich rôznych univerzít pochádza zo šiestich rôznych európskych krajín, a to z Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Srbska. Zahraniční hostia sa na udalosti zúčastnili pod záštitou mobilitného projektu Erasmus KA131 a realizovali tak svoje pedagogické i nepedagogické mobility.

Podujatie UCM Staff Week 2022 bolo veľmi bohaté na program a naším účastníkom i organizátorom nedalo vydýchnuť. Jednotlivé dni akcie boli realizované podľa konceptu „každá súčasť UCM pokrýva jeden poldeň programu“ a tak bolo možné aktívne zapojiť do akcie všetky fakulty a inštitút rovnakým dielom.

Tím OMV privítal všetkých hostí v pondelok 28. novembra 2022 na slávnostnom otvorení, kde okrem univerzity všeobecne boli odprezentované všetky jej súčasti reprezentantmi fakúlt a inštitútu. Po úvodnom bloku nasledovala prednáška Mgr. Marty Kuhnovej PhD. na tému Dôležitosť vytvárania kvalitných partnerstiev v rámci medzinárodných projektov. Záver oficiálneho otvorenia udalosti patril vstupu vice-prezidentky miestnej rady organizácie ESN, študentke UCM – Bc. Ivane Adzić s prezentáciou o organizácii a jej činnostiach a kooperácii s UCM.

Po spoločnom obede prišiel na rad program Filozofickej fakulty UCM. Študentky anglistiky realizovali prehliadku mesta v anglickom jazyku a účastníkom tak predstavili bohatú históriu mesta a pamiatky. Prehliadka mesta skončila v Západoslovenskom múzeu, v ktorom sa hostia prostredníctvom expozície zoznámili s históriou západoslovenského regiónu. Následne ochutnali aj kulinárske dobroty na vianočných trhoch v centre mesta.

Druhý deň podujatia odštartoval seminár na tému Výzvy internacionalizácie v rámci programu Erasmus+ pod vedením Oddelenia medzinárodných vzťahov, kde mal každý účastník možnosť prezentovať svoju domovskú inštitúciu. Poobedný program patril Fakulte masmediálnej komunikácie, kde boli v priestoroch budovy UCM na Skladovej ulici odprezentované priestory a vybavenie multimediálnych či neurolab štúdií. Účastníci tak mali možnosť nahliadnuť aj do zákulisia vysielania rádia AETTER a bližšie spoznať výsledky audiovizuálnej tvorby študentov. Večer mali hostia možnosť zúčastniť sa na slávnostnej spoločnej večeri vo vinárstve Mrva a Stanko.

O dopoludňajší program sa v tretí deň podujatia opäť postaral tím OMV, kde na spoločnom seminári s témou: „ Testovanie osobnostných predpokladov v profesionálnom živote hostia diskutovali o výsledkoch online testu, ktorý absolvovali. Program Fakulty sociálnych vied začal výletom autobusom do neďalekého mesta Svätý Jur, kde bola pre návštevníkov pripravená virtuálna prehliadka historických budov realizovaná v záujme digitalizácie verejnej správy pod záštitou projektu Digital Village.

Po spoločne absolvovanom obede na pôde UCM mali hostia možnosť zúčastniť sa programu Inštitútu managementu s názvom Tradície a tradičné jedlá a nápoje. Študenti IM s anglickým komentárom odprezentovali tradičné zvyky tradície na Slovensku v období Adventu a Stridžích dní. Informácie o Slovensku si mohli účastníci ISW stiahnuť aj prostredníctvom QR kódu. Tvorivé dielne zaujali návštevníkov pečením oblátok, zdobením medovníčkov či výrobou vianočných ozdôb, ako aj ochutnávkou tradičných bryndzových halušiek a vianočného punču. Hostí nepochybne potešila aj návšteva Mikuláša, čerta a anjela.

Počas záverečného dňa boli hostia podľa vlastných preferencií rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina absolvovala výlet vlakom do mesta Piešťany. Tu sa návštevníci zúčastnili sprevádzanej prehliadky centra malebného kúpeľného mesta spojenej s ochutnávkou termálnej vody. Po malom občerstvení v budove Fakulty zdravotníckych vied nasledovala prezentácia a prehliadka vybavenia fakulty - knižnice, učební pre praktickú výučbu fyzioterapie a fitnes centra.

O program druhej skupiny účastníkov sa postarala Fakulta prírodných vied, ktorá pripravila prezentáciu štúdia virtuálnej reality na UCM, ako aj vybavenia výskumných laboratórií v priestoroch UCM Špačince. Celý týždeň prebehol na vysokej úrovni pod vedením tímu OMV a vybraných predstaviteľov fakúlt a inštitútu UCM. Všetci zúčastnení mali možnosť poskytnúť organizátorom spätnú väzbu vo forme vypĺňania dotazníkov spokojnosti. Vyhodnotenie spokojnosti rovnako ako celá akcia dopadli na výbornú a UCM sa tak môže tešiť z pozitívneho ohlasu zo strany účastníkov podujatia.

Fotogaléria

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: Mgr. Nikoleta Vanková, MBA.
Zdroj: Oddelenie medzinárodných vzťahov
Dátum vloženia: 8.12.2022