Aktuality

UCM udelila čestný titul Doctor honoris causa profesorovi Franzovi Renzovi

Dňa 13. decembra 2022 sa konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, rozšírené o Vedeckú radu Fakultu prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Na slávnostnom zasadnutí bol udelený čestný titul Doctor honoris causa Univ.-Prof. Dr. techn. et rer. nat. habil. Dipl.-Ing. cand.-Ing. Franzovi Renzovi. Od roku 2008 pôsobí na pozícii profesora anorganickej chémie na Leibnizovej univerzite v Hannoveri. Venuje sa výskumu v oblasti materiálovej chémie, komplexnej chémie a molekulárneho magnetizmu. Zaoberá sa tiež fyzikálnym štúdiom nanoskopických objektov pomocou Mössbauerovej spektroskopie.

Pôsobil aj na Ochanomizu University v Tokiu a Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Okrem iných ocenení získal v roku 2005 cenu skupiny NASA za výskum Mars Exploration Rover (NASA Group Achievement Award Mars Exploration Rover).

Slávnostného zasadnutia vedeckej rady sa zúčastnili okrem akademických funkcionárov Univerzity sv. Cyrila a Metoda aj predstavitelia ďalších univerzít a vysokých škôl.

Fotogaléria

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 15.12.2022
Dátum aktualizácie: 16.12.2022