Aktuality

Ocenili UCM projekty podporené z Fondu pre podporu výskumu v roku 2022

Dňa 15. decembra 2022 sa za účasti prorektorky doc. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD., prodekana FF prof. PhDr. Pavla Tišliara, PhD, prodekana FMK prof. PhDr. Slavomíra Gálika, PhD., prodekana FSV doc. PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD. a prodekanky FPV RNDr. Vandy Adamcovej, PhD. konala prezentácia výsledkov z riešenia univerzitných projektov podporených z Fondu pre podporu výskumu UCM v roku 2022.

Riešitelia prítomným odprezentovali ciele, výsledky a publikačné výstupy, ktoré dosiahli v rámci podpory a riešenia projektu. Prorektorka ocenila kvalitu projektov a efektivitu využitia poskytnutých finančných prostriedkov.

Na záver prezentácie prorektorka, po dohode s prodekanmi, ocenila najlepšie riešené projekty v roku 2022, ktoré sú:

  • Mgr. Pavol Krajčovič, PhD. z Filozofickej fakulty UCM – História nemeckého obyvateľstva na Slovensku: vysokoškolský učebný text,
  • Mgr. Dávid Jablonský, PhD. z Filozofickej fakulty UCM – Vývoj zobrazovania Diabla v kresťanskej ikonografii,
  • Mgr. Peter Krajčovič, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM – Výskum prostredia sociálnych sietí v kontexte marketingovej komunikácie a jeho súčasné trendy,
  • RNDr. Šarlota Kaňuková z Fakulty prírodných vied UCM – Zavedenie účinného in vitro produkčného systému a identifikácia rastlinných kmeňových buniek v kalusovej kultúre,
  • Mgr. Monika Kmeťová z Fakulty sociálnych vied UCM – Mládežnícke organizácie v systémoch politických strán na národnej a nadnárodnej úrovni.
Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 16.12.2022