Aktuality

Prečítajte si koncoročný príhovor rektorky UCM

Vážení kolegovia a kolegyne, spolupracovníci, milé študentky a študenti,

Koniec roka je vždy obdobím bilancovania, hodnotení, nových cieľov a predsavzatí. Dúfam, že rok 2022 bol pre Vás všetkých rokom dobrých rozhodnutí, úspešných krokov a zrealizovaných cieľov. Spolu sme počas roka prekonali mnohé prekážky a problémy. Spoločnými silami sme zvládli opakujúce sa vlny pandémii, dokázali sme promptne reagovať na vojnovú situáciu za našimi hranicami a podať pomocnú ruku všetkým, ktorí to potrebovali bez ohľadu na to, na ktorej strane pomyselnej barikády sa nachádzali.

Všetky súčasti UCM úspešne zosúladili študijné programy a Univerzita celý vnútorný systém kvality, nastavili sme nové politiky a procesy, prekopali sme existujúce štruktúry. Veľká vďaka patrí všetkým fakultám i inštitútu, pánom dekanom, dekankám, riaditeľovi, ale i všetkým pracovníkom fakúlt za to, ako perfektne tieto náročné procesy zvládli. Poďakovanie patrí i všetkým pracovníkom rektorátu, ktorí sa svojou, často neviditeľnou prácou, participovali na každodennom chode univerzity.

Naša univerzita veľmi promptne reagovala i na zmeny vyplývajúce z novely VŠ zákona, podarilo sa nám včas kreovať Správnu radu a schváliť nový štatút UCM. Ďakujem všetky, ktorí sa na tomto náročnom procese podieľali, najmä členom Akademického senátu za flexibilitu a profesionalitu počas týchto náročných procesov.

Som veľmi rada, že naši študenti sa mohli na začiatku akademického roka vrátiť opäť po dlhom čase do školských lavíc. Univerzita tak znova nadobudla toho pravého univerzitného ducha a kreatívnu atmosféru, ktoré nám počas pandémie a online výuky tak veľmi chýbali. Tešíme sa z každého jedného z vás, z vašich študijných úspechov, vašej aktivity a angažovanosti. Veľká vďaka patrí študentskej rade UCM za to, že rozbehla ten pravý študentský život na UCM a všetko, čo ku nemu patrí.

Podarilo sa nám zreálniť a dotiahnuť viaceré rozpracované projekty a aktivity, mnohé nás však ešte len čakajú. Nebojíme sa ich, práve naopak. Tešíme sa na nové výzvy!

Všetci sa máme snažiť neustále zlepšovať v tom, čo robíme. Ako vy zamestnanci, študenti, tak i my, vaše vedenie. Len spoločne dokážeme posúvať našu univerzitu vpred a zabezpečiť jej miesto v slovenskom i európskom akademickom priestore, ktoré jej právom patrí.

V súčasnej situácii nestability, nejasností okolo vlády, štátneho rozpočtu i rozpočtu univerzít, cien energii, vojnových konfliktov, vonkajších tlakov i myšlienok integrácie viac ako inokedy potrebujeme každého jedného z vás. Aby naša univerzita bola silnou, stabilnou, pevnou a mienkotvornou inštitúciou v regióne.

V tomto predvianočnom čase mi dovoľte vysloviť ešte zopár osobných želaní. Nadchádzajúce sviatky sú sviatkami pokoja, lásky, porozumenia a požehnania. Veľmi by som si želala, aby láska, pokoj, porozumenie a harmónia vládli aj u nás na UCM, aj medzi nami navzájom. Aby sme boli voči sebe ohľaduplní, kolegiálni, úprimní a priateľskí.

Želám vám všetkým pevné zdravie, pokoj na duši, lásku a porozumenie vo vašich rodinách, kolektívoch i na pracoviskách, šťastie a úspech vo všetkom, čo robíte, pevnú vieru v lepšie zajtrajšky a neustály optimizmus.

Šťastné a požehnané vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2023!

Rektorka UCM, profesorka Katarína Slobodová Nováková

Vložil: Šimona Tomková
Dátum vloženia: 21.12.2022
Dátum aktualizácie: 9.1.2023