Aktuality

Študenti majú možnosť stážovať v orgánoch EÚ

Odbor všeobecných, inštitucionálnych a personálnych záležitostí EÚ na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa aktuálne venuje zvyšovaniu zastúpenia slovenských občanov v inštitúciách a orgánoch EÚ.

Jedným zo spôsobov naplnenia tejto agendy je propagácia pracovných miest a stáží v rámci inštitúcií EÚ pre absolventov a študentov vysokých škôl. Úlohou Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) je naplnenie personálnej potreby inštitúcií EÚ výberom vhodných uchádzačov na pozície zamestnancov a stážistov.

Študenti majú veľký výber možností, keďže mnoho inštitúcii a orgánov EÚ ponúkajú možnosti stáže. Väčšina stáží zvyčajne trvá 5 až 6 mesiacov. Počas výkonu stáže môžu študenti získať praktické skúsenosti a kontakty, ktoré im môžu pomôcť pri neskoršom hľadaní pracovného miesta. Dôležitá informácia je, že mnohé z týchto stáží sú platené.

Webová stránka EPSO je zároveň pravidelne aktualizovaná o nové pozície. Úrad navyše zaviedol novinku a záujemcovia sa môžu prihlásiť k odoberaniu notifikácii o nových výberových konaniach na e-mail. Zároveň dávame do pozornosti aj sociálne siete agentúry EPSO, na ktorých bývajú ponuky stáží taktiež uverejňované. Pozrite si aj brožúru úradu EPSO o kariére v inštitúciách EÚ. 

Do programu študentských ambasádorov pre kariéru v EÚ sa v školskom roku 2022/2023 zapojili 4 univerzity:

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
  • Univerzita v Prešove,
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
  • Ekonomická univerzita v Bratislave.

Úlohou študentského ambasádora je pôsobiť ako kontaktná osoba pre študentov, ktorí sa zaujímajú o kariéru v EÚ. Vykonávať prieskum v cieľových skupinách, vhodnými prostriedkami šíriť informácie o kariére v EÚ, pripravovať prezentácie, zúčastňovať sa na univerzitných podujatiach týkajúcich sa kariéry a vyhľadávať zaujímavých rečníkov. Študent/ambasádor absolvuje kompletné zaškolenie v Bruseli na túto úlohu a bude pracovať pod odborným vedením.

Záujmom a cieľom inštitúcie je, aby sa v ďalšom školskom roku zapojilo do tohto programu čo najviac slovenských univerzít. Dokonca EPSO prichádza s novinkou a pobyt preplatí 6 študentom zo 6 univerzít (v minulosti to boli len dvaja študenti). Pobyt sa tentokrát bude konať v Luxemburgu v dňoch 7. – 8. októbra 2023. 

V prípade, že vás tento program zaujal a chceli by ste sa do neho zapojiť a dozvedieť sa viac, neváhajte kontaktovať Alenu Longauerovú z Odboru všeobecných, inštitucionálnych a personálnych záležitostí EÚ v termíne do 20. januára 2023 a pozrite si informácie aj o ďalších stážach.

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: Mgr. Nikoleta Vanková, MBA.
Dátum vloženia: 21.12.2022