Aktuality

Podpis Kolektívnej zmluvy na rok 2023

Dňa 19.12.2022 bola rektorkou UCM v Trnave prof. Mgr. Katarínou Slobodovou Novákovou, PhD. a predsedníčkou Základnej organizácie zamestnancov OZPŠaV pri UCM v Trnave Mgr. Norou Dostálovou podpísaná Kolektívna zmluva Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na rok 2023. 

Tento dokument upravuje práva a povinnosti oboch zmluvných strán, rieši otázky pracovných podmienok, sociálneho programu, BOZP, sociálneho fondu apod. za účelom ochrany a obhajoby práv zamestnancov univerzity.

Znenie Kolektívnej zmluvy na rok 2023

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Nora Dostálová
Zdroj: ZOZ UCM
Dátum vloženia: 10.1.2023