Aktuality

Zasadnutie AS UCM

Riadne zasadnutie Akademického senátu UCM v Trnave sa uskutoční v utorok 7. 2. 2023 0 13.30 hod. v zasadacej miestnosti Z.03 v hlavnej budove UCM.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
Zdroj: AS UCM
Dátum vloženia: 2.2.2023