Aktuality

Na zahraničnej mobilite dostane študent príležitosť vyskúšať si iné možnosti, cestovať, nájsť nových kamarátov, možno v budúcnosti kolegov

Medzi hlavné smerovanie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je aj zvýšenie internacionalizácie a povedomia o UCM v rámci Európy ale aj celého sveta. Aktuálne výskumy ale aj partnerstvá v oblasti vzdelávania sú nastavené na medzinárodné štandardy. Aj pre naplnenie tejto stratégie, je súčasťou nového vedenia UCM prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., s ktorou sme sa rozprávali o internacionalizácii na našej Univerzite.

Koľko partnerstiev má UCM v zahraničí? S koľkými univerzitami máme ako univerzita podpísanú bilaterálnu zmluvu v rámci vzdelávania, resp. vedy a výskumu?

UCM má neustálu snahu rozširovať medzinárodné kontakty s významnými svetovými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, organizáciami a inými partnermi v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Internacionalizáciu, ako jeden z predpokladov zvýšenia kvality vysokoškolského vzdelávania, vnímame ako významný nástroj výmeny skúseností a rozvoja jazykových a interkultúrnych zručností našich študentov a pracovníkov. Aktuálne máme podpísaných 160 Erasmus+ bilaterálnych zmlúv v rámci krajín programu (čiže EU a vybrané kandidátske krajiny). Ďalších 21 spolupracujúcich univerzít je mimoeurópskych (Afrika, Ázia, Amerika). Všetky tieto zmluvné spolupráce dávajú našim študentom možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničnej univerzite, či zamestnancom prednášať na zahraničných univerzitách. Okrem toho máme podpísaných vyše 60 takzvaných memoránd o spolupráci, ktorými deklarujeme náš záujem o spoluprácu, okrem študentských a pedagogických výmen aj o tú vedecko-výskumnú a projektovú.
 
Aké zaujímavé krajiny si môžu študenti UCM vybrať na svoje štúdium v zahraničí ak prejavia záujem?

Naši študenti môžu stráviť časť štúdia vo väčšine štátov EÚ, okrem všetkých našich susedov napríklad aj v Chorvátsku, Slovinsku, Bulharsku, Grécku, Francúzsku, Holandsku, Rumunsku, Nemecku, Fínsku Taliansku, Španielsku, Portugalsku, Švédsku, pobaltských krajinách, ale i na portugalskej Madeire či ostrove Malta. Na štúdium však naši študenti môžu vycestovať  aj mimo EU, napríklad do Turecka, Severného Macedónska, Srbska či Izraela. Ešte širšie možnosti majú študenti doktorandského štúdia, ktorí sa môžu vybrať do Kene, Tanzánie, Gruzínska či Malajzie. Pripravujeme ale taktiež dohody s USA, Kanadou, Alžírskom, Arménskom, Jordánskom, Kazachstanom či Nepálom.

 

V rámci štúdia v zahraničí, je možné študovať krátkodobo alebo dlhodobo. Aké typy mobilít môžu študenti absolvovať?

Študenti môžu v zahraničí absolvovať mobilitu typu štúdium alebo stáž. Stáž je super v tom, že ju študent môže absolvovať na v princípe akejkoľvek zahraničnej inštitúcii/podniku v odbore a tým získavať prax už počas štúdia. Dokonca sa môže stať, že si študenta organizácia „nechá“ aj po skončení štúdia ako zamestnanca, pretože už ho má „overeného“. Študovať na zahraničnú univerzitu môže ísť študent na jeden, max dva semestre počas jedného stupňa štúdia. Študenti doktorandského stupňa môžu vycestovať aj na kratšiu študijnú mobilitu. Novinkou, ktorú pripravujeme, sú takzvané Blended Intensive Programmes, kde budú študenti môcť absolvovať kombináciu krátkodobého prezenčného kurzu a následne virtuálnu vzdelávaciu časť. Čiže ak je náš študent šikovný, môže počas štúdia vyskúšať až tri zahraničné univerzity a prípadne tri organizácie v rámci stáže. Na tento pobyt študent dostáva grant, ktorý väčšinou pokryje tie najdôležitejšie náklady. Zároveň môžu študenti absolvovať mobility okrem známeho programu Erasmus+ taktiež prostredníctvom programu CEEPUS, kde je UCM členom viacerých sietí a tým ponúka alternatívne možnosti na niekoľkých desiatkach ďalších univerzít, prípadne môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, či využiť možnosti  v rámci iných štipendijných schém a programov, o ktorých vždy informujeme aj na web stránke UCM.
 
Ako je to v rámci našej univerzity, celkovo záujmu. Je zo strany UCM študentov záujem o štúdium v zahraničí?

Záujem stále je, i keď pandémia COVID-19 toto nadšenie trošku ochromila. Samotní študenti však, keď sa už odvážia na mobilitu vycestovať, po návrate túto skúsenosť opisujú ako: „jedinečnú, príjemnú, či vzrušujúcu, rozširujúcu obzory, či prekonávajúcu očakávania.“ Častokrát tiež dostávame spätnú väzbu, že išlo o „jeden z najlepších zážitkov, či období v živote“, prípadne že sa „táto skúsenosť môže zdať trochu strašidelná, ale určite ju musí absolvovať každý študent vysokej školy. Najmä z tých fakúlt, po ktorých sa človek stane súčasťou globálneho trhu, kde sú jazykové kompetencie mimoriadne dôležité.“ Študenti hovoria o tom, že im možnosť stráviť časť štúdia na univerzite v zahraničí prinieslo nielen veľkolepý zážitok, ktorý umožní získať novú perspektívu, ale taktiež vytvorí priestor spoznať nových a odlišných ľudí, rôzne kultúry, rôzne spôsoby života, navštíviť nové krajiny a nové mestá. Zároveň aj samotné štúdium na zahraničnej univerzite prinesie nové skúsenosti a tiež možnosti. Každopádne si často študenti až po návrate z mobility uvedomia, že mali cestovať už dávno. Práve preto je našou snahou nadväzovať stále nové zmluvy o spolupráci so zahraničnými univerzitami a prinášať našim študentom stále nové možnosti a pomáhať im prekonávať strach z neznámeho.  
 
Vy ste absolvovala viacero medzinárodných mobilít. Je podľa vás dobré absolvovať pobyt v zahraničí?

Nie, nie je to dobré, dobré je za 3, je to výborné až nezaplatiteľné. Študent dostane príležitosť vyskúšať iné možnosti, cestovať, nájsť si nových kamarátov, možno v budúcnosti kolegov. Odlepí sa trošku od rodičov, zvýši si sebadôveru, overí vlastné schopnosti, spozná sám seba, posunie vlastné hranice, naučí sa cudzí jazyk, získa nový pohľad na štúdium, zvýši si perspektívu zamestnania sa po ukončení štúdia, lebo taká mobilita vyzerá dobre aj v životopise a hlavne zažije kopu zábavy.
 
Čo vy a cestovanie, kam rada cestujete, aké sú vaše obľúbené miesta, či krajiny?

Ja osobne? Všade (smiech). Pre mňa má veľkú cenu spoznávať nových ľudí, objavovať nové miesta, ale aj naučiť sa nové veci (porozprávať sa s mamičkou majiteľky apartmánu v Taliansku po taliansky, i keď som sa po taliansky nikdy neučila, spýtať sa na cestu po maďarsky, či vypýtať si churros, tapas a účet po španielsky, či jedlo a kávu v domácom jazyku akejkoľvek krajiny). Ale taktiež naberať inšpirácie kam môžeme posúvať našu univerzitu, čo nové vieme priniesť našim študentom, aký nový výskum realizovať a s ktorými partnermi vytvoriť vedecko-výskumné konzorcium, či zorganizovať vedeckú konferenciu.

Ďalšie zaujímavé informácie o mobilitách a možnostiach cestovať pre študentov a zamestnancov, sa dozviete aj v podcaste s fakultným koordinátorom mobilít doc. Jánom Višňovským:

Dôležité oznamy Oddelenia medzinárodných vzťahov

Ak máte otázky ohľadom mobilít, neváhajte kontaktovať Odelenie medzinárodných vzťahov.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
Dátum vloženia: 20.2.2023
Dátum aktualizácie: 6.3.2023