Aktuality

Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.

V rámci 26. ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí“). Jeho pričinením ho od roku 2022 majú k dispozícii aj slovenskí pacienti, ktorým sa tak výrazne zlepšuje kvalita života.

Doc. MUDr. Imrich, DrSc. je zamestnancom Katedry klinických disciplín Fakulty zdravotníckych vied UCM.

Cena Krištáľové krídlo je ocenením mimoriadnych a originálnych počinov v rôznych oblastiach spoločenského, hospodárskeho, vedeckého a kultúrneho života.
Hlavnou myšlienkou prestížneho ocenenia je prezentácia  výsledkov tvorivej práce najúspešnejších osobností našej krajiny. Zjednocuje ľudí, ktorí vzdávajú hold symbolom veľkosti ľudského ducha, umu a krásy. Je  poklonou a odmenou za mimoriadne ľudské  výkony.

Gratulujeme k významnému oceneniu a prajeme veľa ďalších úspechov.

Viac: https://kristalovekridlo.sk/

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Dátum vloženia: 6.3.2023
Dátum aktualizácie: 16.3.2023