Aktuality

Inauguračná prednáška

Dňa 30. 03. 2023 o 13.00 hod. sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD., docentky FPV UCM v Trnave, na tému "Molekulárne mechanizmy rastlinnej obrany voči stresom: chitinázy a β-1,3-glukanázy" v odbore habilitačného konania a inauguračného konania molekulárna biológia.

Miesto konania: Zasadacia miestnosť FPV č. 217 na Hajdóczyho ulici, 2. poschodie

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr.Magdaléna Mečiarová
Zdroj: FPV UCM
Dátum vloženia: 13.3.2023
Dátum aktualizácie: 30.3.2023