Aktuality

UCM sa stala stálym inštitucionálnym členom GLOBAL UNIVERSITY NETWORK FOR INNOVATION (GUNI).

UCM je teraz súčasťou siete vysoko inovatívnych členov, ktorí sa obzvlášť zaujímajú o sociálnu angažovanosť vysokoškolského vzdelávania, ktorá zahŕňa takmer 290 inštitúcií z celého sveta, medzi nimi katedry UNESCO vo vysokoškolskom vzdelávaní, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, výskumné centrá a súvisiace siete vysokoškolského vzdelávania.

GUNi bola vytvorená v roku 1999 po prvej svetovej konferencii UNESCO o vysokoškolskom vzdelávaní, ktorú organizovalo UNESCO s cieľom nadviazať a uľahčiť implementáciu jej hlavných rozhodnutí. Podporuje ju UNESCO a Katalánska asociácia verejných univerzít (ACUP), ktorá od roku 2014 hostí jej sekretariát a predsedníctvo.
Je jednou z popredných svetových think-tank organizácií v oblasti politiky a manažmentu vyššieho vzdelávania. Predstavuje medzinárodnú sieť, ktorá v súčasnosti združuje 291 členov z 87 krajín vrátane inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, katedier UNESCO a výskumných centier. Zároveň vystupuje ako referenčná inštitúcia pri implementácii Agendy 2030 a cieľov udržateľného rozvoja vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Nikoleta Vanková, MBA.
Zdroj: Oddelenie medzinárodných vzťahov
Dátum vloženia: 13.3.2023
Dátum aktualizácie: 16.3.2023