Aktuality

POZVÁNKA na prednášku: „Ženy za Železnou oponou: Feminizmus vtedy a dnes“

Interdisciplinárna prednáška sa venuje téme feminizmu a jeho podôb a vnímania na oboch stranách Železnej opony.

Doc. Baer Hill predstaví Camille Paglia, enfant terrible druhej vlny amerického feminizmu v kontexte diskusie o realistickom verzus toxickom feminizme. Dr. Podracká sa zameria na koncept sovietskej podoby feminizmu, a takzvanú ‘double burden’ žien na východnej strane Železnej opony, zameriavajúc sa nielen na popredné autorky na túto tému (počnúc Alexandrou Kollontai až po Slavenku Drakulic), ale aj na osudy obyčajných žien na Slovensku. Záver prednášky bude venovaný diskusii o súčasných podobách feminizmu a ich dopadu na ženy vo verejnej a súkromnej sfére.

Čas a miesto: 15.3.2023 o 15:30
BU1 (malá aula), Bučianska 4/A, Trnava

Prednášku budú viesť doc. Josette Baer Hill, PhD., profesorka Univerzity v Zurichu, ktorá v súčasnosti pôsobí na Fakulte sociálnych vied v Trnave, a Zuzana Podracká, PhD., odborná asistentka taktiež na FSV.  Doc. Baer Hill sa venuje sa politickému mysleniu na Slovensku a zároveň je aj odborníčkou na problematiku rodovej rovnosti. Je členkou platformy Gender Campus vo Švajčiarsku, ktorá poskytuje priestor pre rodové štúdie, rovnosť a rozmanitosť na švajčiarskych univerzitách. Dr. Podracká sa venuje tématike Slovenska v období neskorého komunizmu a dopady pretrvávajúceho spôsobu zmýšľania ovplyvneného skúsenosťou s komunistickým režimom na dianie od roku 1989.

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Mária Ondrejičková
Zdroj: Dekanát FSV
Dátum vloženia: 15.3.2023
Dátum aktualizácie: 21.3.2023