Aktuality

Pozvánka na informačný seminár Možnosti slovensko-americkej akademickej a vedeckej spolupráce

Pozývame Vás na informačný seminár Možnosti slovensko-americkej akademickej a vedeckej spolupráce, ktorý sa bude konať dňa 29. marca 2023 o 10.30 v Miestnosti Z.03, na rektoráte UCM, Námestie Jozefa Herdu 2, v Trnave.

Na seminári sa dozviete viac o:

  • Mape slovensko-americkej spolupráce SKUScooperation.sk
  • Štipendiách, výmenných programoch a podporných mechanizmoch pre spoluprácu s USA

Seminára sa zúčastnia zástupcovia Veľvyslanectva USA, Fulbrightovej komisie, SAIA a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Program seminára v trvaní 60 min.:

  • Privítanie hostí
  • Úvodné slovo zástupcu Veľvyslanectva USA
  • Prezentácia stránky SKUScooperation.sk
  • MIT – Slovaka Seed Fund – aktuality a možnosti
  • Fulbright Slovakia – prehľad štipendií
  • SAIA – prehľad štipendií/ programov do USA

 V prípade záujmu svoju účasť prosím potvrďte do stredy 22. marca na adrese contact_bratislavajohn(zav.)doestate.gov  

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
Zdroj: Oddelenie medzinárodných vzťahov
Dátum vloženia: 21.3.2023
Dátum aktualizácie: 30.3.2023