Aktuality

Oznam o zasadnutí Akademického senátu UCM

Riadne zasadnutie Akademického senátu UCM sa uskutoční v utorok 4. apríla 2023 o 12.00 hod. v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ceste v Trnave.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
Zdroj: AS UCM
Dátum vloženia: 29.3.2023
Dátum aktualizácie: 30.3.2023