Aktuality

Medzinárodná spolupráca smeruje aj do USA

Aké možnosti sú aktuálne a prostredníctvom akých schém sa dá spolupracovať s americkými univerzitami?

Dňa 29. marca 2023 sa na pôde UCM konal Informačný seminár Možnosti slovensko-americkej akademickej a vedeckej spolupráce. Seminára sa zúčastnili zástupcovia Veľvyslanectva USA, Fulbrightovej komisie, SAIA a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Pozvaní hostia mali možnosť dozvedieť sa viac o Mape slovensko-americkej spolupráce na stránke SKUScooperation.sk a štipendiách, výmenných programoch a podporných mechanizmoch pre spoluprácu s USA. 

Účastníci vďaka semináru zistili, ako pracovať s web stránkou, ako jej prostredníctvom vyhľadávať a zorientovať sa v ponuke dlhodobých akademických a výskumných partnerstiev medzi slovenskými a americkými inštitúciami v oblasti spoločného výskumu, publikácií, mobility či výmeny know-how.

Stretnutie sa zameralo aj na aktuality a možnosti vyplývajúce z dohody Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) s Massachusetts Institute of Technology (MIT) s cieľom financovať spoločné projekty a výskumnú spoluprácu pod názvom MIT  - Slovakia Seed Fund. 

Prítomným boli predstavené možnosti 4 druhov nosných vzdelávacích a kultúrnych výmenných programov medzi USA a SR pre PhD. študentov, VŠ pedagógov a vedecko- výskumných pracovníkov, napríklad Fulbright Slovakia. 

Hostia získali prehľad o Národnom štipendijnom programe podpory študijných, prednáškových, výskumných/ umeleckých pobytov na vysokých školách a výskumných pracoviskách v rámci kooperácie medzi SR a USA pod záštitou SAIA.

Na základe jednotlivých prezentácií si hostia odniesli cenné informácie o existencii a možnostiach kooperácie jednotlivých inštitúcií vo vysokoškolskom a výskumnom priestore doma i v zahraničí a mohli sa tak inšpirovať pre zapojenie sa do podobných programov v budúcnosti.

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Bc. Kristína Kameníková
Zdroj: UCM v Trnave
Dátum vloženia: 30.3.2023