Aktuality

Na Inštitúte manažmentu budeš riešiť reálne problémy konkrétnych firiem

Pomáhajú pri tom odborníci z praxe s dlhoročnými skúsenosťami. Na študijnom programe manažment v turizme a hotelierstve ťa naučia, ako riadiť vlastný biznis a pracovať s ľuďmi. 

Teoretické poznatky naši študenti využijú pri realizácii svojich vlastných semestrálnych projektov. Tu si overia, či ich nápad má význam a dokáže byť úspešný aj v realite cestovného ruchu. Doteraz študenti Inštitútu manažmentu UCM v Trnave už realizovali množstvo projektov, a to napr. Coffee STOP, Swap oblečenia v Baterkárni, Swap kníh v Podivnom Barónovi v Púchove, Cestovateľská beseda, TOP exkurzia v Hoteli pod Lipou a mnohé ďalšie. 

Praktická výučba pripraví študentov na podnikanie v gastronómii, ale aj iných oblastiach. Predmety sú zamerané na podnikové financie, ekonomiku a účtovníctvo. Okrem praxe v samotnej škole ju dokážeš nadobudnúť v univerzitou zazmluvnených zariadeniach a dokonca aj v zahraničí. Škola tiež poskytuje možnosť absolvovania certifikovaných kurzov, ktoré vyžadujú v zamestnaní. 

 Projektovo a prakticky orientovanú výučbu podporuje aj vybavenie Inštitútu manažmentu. Učebňa pre tímovú spoluprácu a jej rozvoj je rozdelená na tri časti: priestor na kreatívnu prácu a hľadanie nápadov, miestnosť na prípravu podkladov k projektom a posledná je určená na prezentovanie projektov. Informatika, štatistika, účtovníctvo, informačné systémy v turizme a hotelierstve a logistika sa vyučujú v moderne zariadenej počítačovej učebni. Voľný čas môžu spolu i individuálne tráviť študenti v oddychovej miestnosti, kde sa nachádza aj množstvo užitočných kníh.

Akreditované študijné programy

Bakalár
manažment v turizme a hotelierstve / denná a externá forma


Termín podania prihlášok je koniec apríla.
Prijímačky: bez prijímačiek

Všetky potrebné informácie o štúdiu a prijímacom konaní nájdete TU. 

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Bc. Kristína Kameníková
Zdroj: Inštitút manažmentu UCM
Dátum vloženia: 30.3.2023
Dátum aktualizácie: 17.4.2024