Aktuality

U nás sa staneš vedcom už počas štúdia. To je zamerané na praktický výskum

Vybrať si môžeš z viacerých programov, a to aplikovanej informatiky, biotechnológie, aplikovanej biológie, ochrany životného prostredia, chémie a aplikovanej analytickej chémie. 

Biotechnológie sú odborom, ktorý v súčasnosti zažíva rozmach. Okrem vedeckých kapacít z tejto oblasti, ktoré stretneš na teoretických prednáškach, môžeš byť súčasťou viacerých prelomových výskumných projektov. Ak ti nie je ľahostajný osud našej planéty, môžeš sa orientovať na vývoj biorozložiteľných plastov alebo výskum enzýmov, ktoré dokážu rozložiť znečisťujúce látky v našom životnom prostredí. Zasiahnuť môžeš aj do medicínskej sféry pri objavovaní antibiotík na veľmi problematické a odolné nemocničné infekcie, a to v spolupráci s medzinárodným tímom z Rakúska, Nemecka, USA a Česka. Na Katedre biotechnológií FPV UCM v Trnave sa toho deje ale oveľa viac, ak to chceš zistiť, stačí si poslať prihláškuNa katedre ekochémie a rádioekológie si zas môžeš vyskúšať prácu so špičkovými strojmi v tomto odbore. Na pracovisku rádioekológie a nukleárnej analýzy máme scintilačný gamaspektrometer, ktorý dokáže merať jadrové i röntgenové žiarenie. Ako jediná univerzita na Slovensku máme pozitrónový emisný tomograf, ktorý sa používa v medicíne, a mnoho ďalších profesionálnych prístrojov. Študenti môžu tiež spolupracovať s inštitúciami z praxe, ako napríklad Jadrová vyraďovacia spoločnosť Bratislava, BIONT, Výskumný ústav jadrovej energetiky, Trnava, Výskumný ústav rastlinnej výroby NPPC, Piešťany.


Milovníci chémie sa môžu realizovať v našich expertných laboratóriách. Katedra chémie sa pýši napríklad unikátnym prístrojom v laboratóriu jadrovej magnetickej rezonancie. Prístroj dokáže bleskovo analyzovať chemickú štruktúru skúmanej látky. Okrem ďalších profesionálnych laboratórií majú študenti možnosť absolvovať platenú letnú stáž v Ústave polymérov v Slovenskej akadémii viedGeneticky modifikované potraviny sú pre mnohých budúcnosťou ľudstva a práve preto máme na katedre biológie moderne vybavené laboratórium na výskum tejto oblasti. Nechýba ani laboratórium molekulárnej biológie a proteomické laboratórium, ktorého úlohou je kvantifikovať bielkoviny. 


Katedra informatiky poskytuje študentom plne vybavené počítačové učebne. Núdza nie je ani o nové technológie v podobe virtuálnej reality, VR walk pohybovej platformy, testovacej miestnosti a mnoho iného. Vzdelávanie zabezpečuje nielen v rámci rozvrhu a predmetov, ale študenti sa môžu bezplatne zapojiť do edukačných aktivít svetového giganta CISCO ACADEMY, kde sa naučia sieťové technológie, smerovacie protokoly a mnoho iného. Okrem toho je pre študentov k dispozícii aj vzdelávanie v Oracle Academy. 

Akreditované študijné programy

Bakalár
aplikovaná biológia / denná forma                                   
aplikovaná informatika / denná a externá forma             
biotechnológie / denné štúdium                                           
chémia / denná forma                                                       
ochrana a obnova životného prostredia / denná forma 
aplikovaná analytická chémia / denná forma 

Magister
aplikovaná biológia / denná forma                                   
aplikovaná informatika / denná forma                             
aplikovaná chémia / denná forma                                     
biotechnológie / denná forma

Inžinier
inžinierstvo životného prostredia / denná forma 

Termín podania prihlášok je 30. apríla 2023. 

Všetky potrebné informácie o štúdiu a prijímacom konaní nájdete tu: http://fpv.ucm.sk/sk/studium/prijimacie-konanie.html 

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Bc. Kristína Kameníková
Zdroj: Fakulta prírodných vied
Dátum vloženia: 5.4.2023
Dátum aktualizácie: 18.4.2023