Aktuality

Sociálne vedy nie sú nuda! U nás sa dozvieš, ako funguje spoločnosť či politika

Abstraktné pojmy dostanú presné kontúry. Zasvätíme ťa do tajov sociálnych vied, a to v komfortnom prostredí. Fakulta totiž pôsobí v novej budove s kvalitnými učebňami a nadštandardným vybavením.

Na výber máš z troch študijných programov: verejná správa, európske štúdiá a politiky, sociálne služby a poradenstvo. 

Namiešaj si predmety

Na verejnej správe budeš mať prednášky s odborníkmi, zapojíme ťa do projektov, zažiješ zaujímavé besedy, vychytávky z praxe, možnosti vycestovať a okrem iného poskytujeme aj maximálny priestor na diskusiu. Tento študijný program starostlivo prepája študijné smery a dáva študentom komplexný balík informácií a praktických zručností. Je len na tebe, ako si dotvoríš svoj profil štúdia. Okrem povinných predmetov môžeš študovať aj manažment, marketing a komunikáciu vo verejnej správe, politický marketing a iné atraktívne oblasti, ktoré u nás prednášajú nielen vážení akademici, ale i odborníci z praxe. Je len na tebe, ako si tieto predmety namiešaš.Staň sa odborníkom v politike

Ako funguje spoločnosť, politika, inštitúcie EÚ a medzinárodné vzťahy? To sa dozvieš na študijnom programe európske štúdiá a politiky. Naučíš sa tiež kriticky myslieť, analyticky pracovať a kreatívne pristupovať k riešeniu problémov. Staneš sa odborníkom na jednotlivé oblasti politiky nielen v rámci Slovenska, ale aj EÚ. Politiku spoznáš nielen z teórie, ale predovšetkým z praxe. Stážovať môžeš v národných aj nadnárodných inštitúciách, orgánoch štátnej správy a samosprávy či na partnerských univerzitách v zahraničí v Portugalsku, Španielsku, Nemecku, Fínsku, Litve a iných).

Pre tých, ktorí chcú pomáhať iným

Ak sú ti blízke témy sociálnej starostlivosti, ako napríklad paliatívna starostlivosť či misijná a charitatívna činnosť, študijný program sociálna práca a poradenstvo je pre teba ako vyšitý. Je určený pre tých záujemcov, ktorým nie je ľahostajný osud iných ľudí a svojimi vedomosťami a skúsenosťami dokážu – po skončení štúdia i počas neho – pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ponúkame exkluzívne prepojenie teórie s praxou a môžeš si na vlastnej koži vyskúšať pomoc druhým. Pomôžeme ti aj so stážou na ministerstvách či v Sociálnej poisťovni, študovať môžeš aj na mnohých zahraničných univerzitách.

Moderná a progresívna fakulta

FSV sa naozaj snaží kráčať s dobou, výsledkom čoho je aj množstvo zaujímavých podujatí a inovatívnych riešení. Aktívne máme nielen sociálne siete, ale aj fakultný život. Organizujeme rôzne eventy, ako napríklad stále populárnejší UNI-kvíz, Futbalový a Volejbalový turnaj o Pohár dekana FSV, Deň otvorených dverí alebo Študentské dni spojené so súťažami, komentovanými prehliadkami mesta Trnava a zaujímavými workshopmi.

Na našej fakulte máme prvého univerzitného študentského ombudsmana, na ktorého sa môžu študenti FSV UCM obrátiť pri riešení administratívnych problémov súvisiacich so štúdiom na fakulte.

Pre vedu aj pre dušu

Vybudovali sme aj rôzne centrá, jedným z nich je Centrum pre podporu participácie, ktoré organizuje i participatívnu súťaž „Nie je mesto ako mesto“ a má ambíciu pôsobiť i na celoštátnej úrovni. 

Ďalšími významnými centrami sú Centrum krízového riadenia FSV UCM a Výskumné centrum sociálnej izolácie a sociálneho rozvoja. 

Bližšie informácie o jednotlivých študijných programoch a aktivitách FSV UCM v Trnave nájdeš na tejto stránke

Termín podania prihlášok v druhom kole je koniec augusta. Viac informácií o prihlásení sa do druhého kola nájdeš na webe fakulty. 

Akreditované študijné programy:

Bc. štúdium
verejná správa / denná a externá forma
európske štúdiá a politiky / denná a externá forma
sociálne služby a poradenstvo / denná a externá forma

Mgr. štúdium
verejná správa / denná a externá forma
európske štúdiá a politiky / denná a externá forma
sociálne služby a poradenstvo / denná a externá forma

PhD. štúdium
verejná politika a verejná správa / denná a externá forma
sociálna politika / denná a externá forma

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Zdroj: PR UCM, FSV
Dátum vloženia: 19.4.2023
Dátum aktualizácie: 26.3.2024