Aktuality

Zasadnutie Vedeckej rady UCM v Trnave spojené s inauguračnými prednáškami doc. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD. a doc. RNDr. Miroslava Ondrejoviča, PhD.

Udalosť sa konala 18. apríla 2023.

Inauguračná prednáška doc. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD. bola v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Molekulárna biológia. Členovia Vedeckej rady UCM v Trnave v tajnom hlasovaní schválili návrh Fakulty prírodných vied UCM v Trnave na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesorka doc. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD.

Inauguračná prednáška doc. RNDr. Miroslava Ondrejoviča, PhD. bola v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Molekulárna biológia. Členovia Vedeckej rady UCM v Trnave v tajnom hlasovaní schválili návrh Fakulty prírodných vied UCM v Trnave na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor doc. RNDr. Miroslavovi Ondrejovičovi, PhD.

Vložil: Kristína Kameníková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 19.4.2023