Aktuality

Časopis atteliér oslavuje 20 rokov

Univerzitný časopis oslavuje 20 rokov. Jubileum si pripomína novinárskymi diskusiami s absolventmi a novinármi na aktuálne témy.

Časopis tvoria študenti univerzity pod vedením skúsených pedagógov. V priebehu dvoch desaťročí vychoval celú radu odborníkov a známych žurnalistov. Zakladateľkou je Júlia Kováčová, ktorá odovzdáva študentom svoje cenné skúsenosti od založenie až do súčasnosti.

Prvé číslo vzniklo v skromných podmienkach a vyšlo v novembri 2003. Tlačil sa na školskom risografe. Prvé dva ročníky vychádzali na preložených nezopnutých A3-kách. Niektorí redaktori dodnes spomínajú na pravidelné skladanie čerstvo vytlačených listov do zmysluplného časopisu.

Prvý výraznejší úspech časopisu prišiel v roku 2005, kedy na celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero vo Zvolene získal prvé miesto v kategórii vysokoškolské časopisy. O rok neskôr sa úspech zopakoval. Prvenstvo opäť obhájil na Štúrovom pere v roku 2008. Rovnaký úspech zaznamenal v rokoch 2011, 2012 a 2015.

V roku 2021 si časopis atteliér odniesol zo Štúrovho pera celkovo sedem ocenení. Stal sa tak jedným z najoceňovanejších študentských časopisov na Slovensku. 

Atteliér ponúka študentom vyskúšať si prácu v redakcii mesačníka, a to nielen na pozícii redaktora, ale aj na pozíciách editora, fotografa či grafika. Tematicky je jeho skladba pomerne pestrá – venuje sa aktuálnemu dianiu na univerzite – podujatiam, prednáškam s odborníkmi z praxe, workshopom či konferenciám, ale aj aktuálnemu spoločenského dianiu.

Okrem toho vždy predstaví absolventov a pedagógov, ktorí pôsobia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Atteliér rovnako mapuje dianie v oblasti, v ktorej budú budúci absolventi pracovať – médiá a marketing. Nezabúda ani témy, ktoré patria k študentskému životu – internáty, študentské akcie, koncerty, kuriozity všedného života.

Súčasťou redakcie je aj webový portál attelier.sk. Študenti idú s dobou a tvoria aj podcasty a videá. 

„Za úspechom časopisu atteliér stojí najmä fakt, že to nie je len časopis, ale aj postupne sa meniaca komunita ľudí, ktorá si odovzdáva svoje skúsenosti a know-how. Nie sú to len kolegovia alebo spolužiaci, v rámci redakcie vznikajú kamarátstva a dlho trvajúce priateľstvá. Študentov spája najmä láska k žurnalistike, ale aj grafike,“ uviedla Magdaléna Švecová z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, ktorá pôsobila ako šéfredaktorka časopisu a v súčasnosti sa venuje výchove nových absolventov. 

Vložil: Kristína Kameníková
Zdroj: UCM v Trnave
Dátum vloženia: 20.4.2023
Dátum aktualizácie: 24.4.2023